IWATE

จังหวัดอิวะเตะ จังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากฮอกไกโด มีตั้งแต่แนวชายฝั่งเว้าแหว่งที่ทำให้ภูเขาและทะเลเข้ามาอยู่ใกล้กันไปจนถึงที่ราบสูงในแผ่นดินที่มีหิมะปกคลุมหนามีลานสกีหิมะละเอียดมีทิวทัศน์หน้าผาสวยงาม และวัตถุดิบจากทะเลและภูเขามากมายให้คุณสามารถลิ้มลองรสชาติที่ผสานกลมกลืนกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ที่หาชิมได้เฉพาะฤดูหนาวเท่านั้นได้ที่นี่

SPECIALSpecial

ฤดูหนาวของโทโฮะคุยาวนาน
ก็เลยสนุก
ส่งมอบโทโฮะคุ "ในตอนนี้"

FESTIVALเทศกาล

LANDSCAPEทัศนียภาพ

CULTURE AND EXPERIENCESสัมผัสวัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่

ACTIVITYกิจกรรม

FOODอาหารการกิน

Now Loading...

Now Loading...