FUKUSHIMA

สัมผัส"บรรยากาศต่างจังหวัด"ของภูมิภาคโทโฮะคุผ่านการเดินทางสะดวกสบา ยประมาณ80นาทีจากสถานีโตเกียวที่จังหวัดฟุกุชิมะ ในฟุกุชิมะนั้นมี"- Fuku(ความสุข)"รอคุณอยู่มากมายอาทิเช่นเขตเมืองโออุจิจุคุที่ยังคงบรรยากาศสมัยเหมือนเมื่อครั้งยังมีซามูไร, ปราสาทเก่าแก่, เหล้าสาเกรสเลิศ, ตลอดจนออนเซ็นสุดผ่อนคลาย

SPECIALSpecial

ฤดูหนาวของโทโฮะคุยาวนาน
ก็เลยสนุก
ส่งมอบโทโฮะคุ "ในตอนนี้"

FESTIVALเทศกาล

LANDSCAPEทัศนียภาพ

CULTURE AND EXPERIENCESสัมผัสวัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่

ACTIVITYกิจกรรม

FOODอาหารการกิน

Now Loading...

Now Loading...