AKITA

จังหวัดอะกิตะ ที่ซึ่งมีทั้งพิธีกรรมพื้นบ้านอย่าง "นะมะฮะเกะ" เพื่ออวยพรให้ผู้คนในท้องถิ่นมีความสุขขึ้นชื่อด้านอาหารอร่อยที่สมกับเป็นแหล่งผลิตข้าวชั้นดี และอุดมไปด้วยธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ มีทั้งน้ำพุร้อนและต้นไม้น้ำแข็ง และฤดูหนาวของที่นี่ก็ชวนให้จิตใจสงบด้วยวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่รักษาวิถีดั้งเดิม และสัมผัสความอบอุ่นของผู้คนซึ่งพร้อมสู้กับความหนาวเย็นของฤดูหนาวที่โหดร้ายนี้

SPECIALSpecial

ฤดูหนาวของโทโฮะคุยาวนาน
ก็เลยสนุก
ส่งมอบโทโฮะคุ "ในตอนนี้"

FESTIVALเทศกาล

LANDSCAPEทัศนียภาพ

CULTURE AND EXPERIENCESสัมผัสวัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่

ACTIVITYกิจกรรม

FOODอาหารการกิน

Now Loading...

Now Loading...