AOMORI

จังหวัดอะโอะโมะริ เป็นจังหวัดที่รุ่มรวยด้วยธรรมชาติอันงดงามผันแปรไปตามฤดูกาลอย่างต่อเนื่องเมื่อฤดูหนาวมาถึง หิมะจะตก และทำให้เมืองทั้งเมืองซุกคลุมอยู่ใน "ผ้าห่มหิมะ"กันไปหมด ภาพในเมืองที่มีฉากสีขาวโพลนเช่นนั้นเมื่อต้องแสงไฟประดับหลากสี หรือภาพธรรมชาติที่ถูกแช่แข็งให้หยุดนิ่งประหนึ่งภาพวาดของสายธารโอะอิระเสะก็ล้วนเป็นภาพความงามที่น่าอัศจรรย์ทั้งสิ้น นอกจากนั้นอาหารทะเลที่ถูกดูแลอย่างดีด้วยธรรมชาติหรือผลไม้ที่นี่ก็เลิศรส

SPECIALSpecial

ฤดูหนาวของโทโฮะคุยาวนาน
ก็เลยสนุก
ส่งมอบโทโฮะคุ "ในตอนนี้"

FESTIVALเทศกาล

LANDSCAPEทัศนียภาพ

CULTURE AND EXPERIENCESสัมผัสวัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่

ACTIVITYกิจกรรม

FOODอาหารการกิน

Now Loading...

Now Loading...